apr 252019
 

Hege Iren Austevoll og Astrid Marlen Sivertsen er glad for at dei kan tilby god oppfylging til familiar og barn som slit med vekta.

Helsestasjonen i Austevoll fekk rett før påske midlar til å halda fram prosjekta med tilstadevering i barnehagane og arbeid med å redusera og førebygga overvekt. Det er avgjerande, meiner dei tilsette.

Les heile saka HER eller i dagens papiravisa