mai 092019
 

Det nye ungdomsrådet i kommunen har store ynskje for dei to komande åra. Frå venstre bak: Karl-Eirik Hufthammer, Herborg M. Kolbeinshavn, Linnea Fagerbakke Heggland, Hallvard Søreide. Frå venstre framme: Nora Møgster og Madeleine Hellesøy. Heike Zetterstrøm var ikkje til stades då Marsteinen fotograferte.

 

Det nye ungdomsrådet som vart etablert i førre veke gler seg til å bli høyrte. Dei har alt fleire saker på agendaen.

– Me er åtte personar i styret. Rådet er nett etablert, så kven som vert leiar og nestleiar vert ikkje klart før møte i juni, seier Herborg M. Kolbeinshavn. Ho er saman med sju andre klar for å vera ungdommane si stemme i Austevoll.

Saka får du i avisa i dag.