mai 092019
 

Nokre har fått turar i gåve, andre PlayStation. Alle har fått videoar laga til seg. Her står Malena Drønen Gloppen, Tobias Vassnes, Tamina Zaman Hevrøy, Leander Mjånes Hevrøy og Emma Blix Lundø utanfor skulehuset på Stolmen. Foto: Nashmia Z. Sandbugt.

Konfirmasjonen er ein dag for å mimra. Småbarnstilværet er eit tilbakelagt kapittel, og det vert markert med bilete, videoar, songar og talar til ungdommane.

Saka får du digitalt her.