mai 232019
 

Kai Eliassen frå Knester problematiserte mangelfulle data på lodda, som i år har ført til tap av store fangstverdiar fordi det ikkje vart opna for fiske. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ynskjer å styrka havforskinga.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik konstaterer at kvoterettar ikkje skal flyttast mellom ulike grupper i fiskeflåten. Straks legg han fram stortingsmelding om framtida til norsk fiskerinæring.

Les Marsteinen sitt resymé av det opne møtet med austevollingane.