jun 132019
 

Eitt av to høgdebasseng ved Porsdalen. Austevoll vatn og avløp meiner at vatnet i Austevoll skal vera trygt.

Medan fleire titals askøyværingar er vortne alvorleg sjuke av bakterieinfisert vatn, er Austevoll vatn og avløp trygge på vatnet dei leverer.

Les saka i avisa i dag.