jun 282019
 
No kan du gå tørrskodd frå Bekkjarvik til gravrøysa på Kongsen. Denne veka fekk helselaget 300 000 til prosjektet frå Austevoll kraftlag.

Torsdag vart det klart at nok ein viktig bit av finansieringa til Kongskleiva vart sett på plass. Generalforsamlinga i Austevol kraftlag løyvde 300 000 til føremålet.

– Innstillinga frå styret vårt byggjer på eit tanke om at det er mest tenleg å gje eit silid tilskot til eit prosjekt som allereie er i gang. På lik line med at me for to år sidan gav to millionar kroner til Austevollbadet, seier administrerande direktør Geir Bergflødt om løyvinga.

Siste hand på verket.

Av Trond Hagenes