jul 042019
 

Muslinghjartet

Det er ikkje perlene til dronninga som held professoren i ånde, men omsynet til komande generasjonar, fisk og nettopp elvemuslingar.

Professor Per Jacobsen har ikkje lite å gjera i kultiveringsannlegget på Storebø, der han arbeider med den utryddningstruga elvemuslingen.

Les om arbeidet i dagens utgåve av Marsteinen.