aug 082019
 
Kunststudentane Huddie Hamper (20) og Jamie Andrew Oldham (32) har brukt fleire veker av sommarferien sin i Austevoll. Britane fortel at dei ser opp til norsk kunst og litteratur, som til dømes Munch og Hamsun. 

Studentane Jamie (32) og Huddie (20) frå London brukar sommarferien sin på å laga kunstutstilling i Bekkjarvik. Dei let seg inspirera av sjømenn, sommar og saltvatn. 

Les om snøggutstilllinga i avisa denne veka.