apr 282011
 


Ungdommen må få påverka lokalpolitikken medan dei enno bur heime, meiner barneombod Reidar Hjermann. 12. september går 16-åringane i Austevoll til valurnene.