jul 142011
 


Alexander Berge Vik (22) har spelt piano sidan seksårsalderen, og synest slett ikkje det er skremmande å ta blodprøvar på folk.
Møt den komande legen i vekas sommarprat!