jul 212011
 


Ti teiner vart konfiskerte under aksjonen mot ulovleg hummarfangst i kommunen. Dei fleste mangla rømmingsvegar. Også manglande merking av utstyr, var grunn til at teiner vart tekne inn.