jul 212011
 


Dagbladet slår opp at øykommunen vår er den aller beste staden i Noreg å arbeida. Næringslivstopp Helge Møgster er ikkje overraska.