aug 042011
 


Melding om ein person som heldt ei hagle mot hovudet på ein annan, akkompagnert med beskjeden Eg skal blåsa hjernen av deg, var ikkje nok til at politiet i Austevoll rykka ut.