aug 042011
 


Rett nok er han ingen unggut, “Notmann”, men med rett vind i segla kan han fort rasa forbi nyare fartøy. Me vart med ungdommar og eit par barka karar på tur.