aug 112011
 

Renate Møgster Klepsvik auser robåten i ausande regnvêr.

Kystsogevekene står for døra, forutan konsertar og annan moro, er det i år knytt stor spaning til rokonkurransen mellom austevollkvinnene. Sundag la Hundvåkøy seg i hardtrening, og let seg ikkje stogar av eit forrykande regnver. Seinare har dei andre øyane og bygdene som skal vera med – i alt 5-6 lag òg lagt seg i hardtrening. LEs meir om roarane i avisa i dag. Der får du òg litt meir førehandsstoff om evenementet elles.