aug 182011
 


Etter eitt års arbeid synest kunstnar Siv Bugge Vatne det er godt å kunna overlevera kunstverket Gammelt hav, nye bølger til elevar og tilsette på Austevoll vidaregåande skule. Inspirasjon har ho henta frå teikneserieverda.