aug 182011
 


Telenor, med senioringeniør Bjørn Tollefsrud (t.h) i brodden, avfeia slett ikkje flytting av mobilsendarane på Storebø, trass i at dei framleis meiner at strålinga på Storebø er ufarleg.