aug 192011
 

I andrekvartal auka talet på austevollingar til 4 739, som dermed eit eit nytt historisk toppnivå. Auka frå 1. april er på 42. Både fødselsoverskot og tilflytting er årsaker til dei fine tala i Statistisk sentralbyrå sin database.