aug 252011
 

Edvard Johannes Stangeland er smålåten på eigne vegner, men andre nølar ikkje med å gje han strålande referansar for varaordførarjobben.

Edvard Johannes Stangeland, hardt arbeidande varaordførar for Senterpartiet, har enno ein lang ved å gå før han får understreka klart nok at han og partiet hans er ein naudsynt brubyggjar mellom Austevoll og regjerninga.