sep 052011
 

Marion (niesa til Cressy), Ann (dottera til Hill) og Henry (bror til Webb) avduka minnesplata om slektingane sine ved Storamyro.

Langt over hundre personar gjekk ut til Storamyro i Drøna i går. Dei tre flygarane George Webb, Ronald Cressy og Edmund Hill, som styrta og omkom i på staden for 70 år sidan, vart minna, og elleve av slektingane deira frå England og USA var kome til Austevoll for å vera med på markeringa.
– Me fekk vita om denne saka og markeringa for berre tre veker sidan, og la alt til side; sjølvsagt måtte me reisa. Dette er ein svært emosjonell dag for oss, sa Marion Biles, niesa til navigatøren Cressy.

Les meir om minnemarkeringa i neste utgåve av Marsteinen

  One Response to “Emosjonell markering”

  1. Thank you to everyone involved and all those locals who attended. I am proud to see my great Uncle Ron so honoured.

    Tracey Baucells
    Great Niece of P/O Ronald Cressy