sep 082011
 


Få og dyre hybelleilegheiter på marknaden, gjorde at ein god gjeng ved Austevoll maritime fagskule heller kjøpte seg kvar si campingvogn. Dette resulterte i godt samhald og betre karakterar.