sep 082011
 

Entreprenør Paul Vassnes har oppdraget med å leggja ned den nye hovudtilførselsleidninga frå Matvikvatnet.

Drikkevatnet frå Austevoll Vatn og Avlaup smakar enno dårleg fleire stadar i kommunen. Sjølv kan dei ikkje seia når vatnet vert godt igjen.