sep 082011
 

Asbjørg Solberg, Bjarne Mehammer og Kirsten Taranger har stilt ni spørsmål til ordførarkandidatane våre.

Kva vil politikarane gjera for å få to aktivitørar ved Austevoll po-senter? Og kva vil dei gjera med gebyret på 90 kroner det kostar å bestilla medisinar over telefon?
Tre pensjonistar i Austevoll har spurt dei seks ordførarkandidatane ut om saker som engasjerer der eldre garde. Les alle svara i vekas Marsteinen.