sep 122011
 

Torfinn Grav – Kristeleg folkeparti sin ordførarkandidat er enno optimist med tanke på det endelege valresultatet.

– Eg er usikker på kor representativt førehandsstemmene er for det endelege resultatet, men slår det til slik det ser ut, blir det jo eit brakval for Framstegspartiet, og tilsvarande nedslåande for mange av oss andre, seier han, men forblir altså optimist inntil sluttresultatet er kjent.