sep 142011
 

I tillegg til den store dramatikken om det siste mandatat, som til slutt gjekk til Senterpartiet og Lars Knut Årland, på bekostning av Ole Troland og Høgre, er to av ordførarkandidatane ute av kommunestyret. Kai Eliassen tek det einaste KrF-mandatet, medan Torfinn Grav dett ut. John André Njåstad kaprar den siste plassen til Arbeidarpartiet og Ove Fagerbakke er ute av kommunestyret.

Framstegspartiet (10)
Helge André Njåstad
Jostein Blænes
Renate Møgster Klepsvik
Narve Møgster
Øystein Fammestad
Georg Kenneth Fedøy
Øystein Østervold
Jannike Elholm Østervold
Olav Jarnes
Kjetil Østervold

Høgre (6)
Julie Eide Solbakken
Kurt Frank
Liv Bente Storebø
Grethe Drønen Ringdal
Mons Ove Hauge
Jon Raymond Haugland

KrF (1)
Kai Eliassen

Arbeidarpartiet (2)
Ingrid Møgster
John André Njåstad

Senterpartiet (2)
Edvard Johannes Stangeland
Lars Knut Årland