sep 222011
 

Seks tonn vert løfta på plass.

Bekkjarvik torg er godt i gang med å veksa seg større. Med element på fem-seks tonn oppå dragarar som er endå tyngre, veks utvidinga av handlesenteret raskt, som eit byggesett.