sep 292011
 

Helge André Njåstad (Frp), Edvard Johannes Stangeland (Sp) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var nøgde med møtet i går.

Austevollordførar Helge André Njåstad (Frp) og våpenbror Edvard Johannes Stangeland (Sp) fekk dei attendemeldingane dei vona på frå statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og Hege Solbakken – òg sentral i partiapparatet til Senterpartiet. Midtre alternativ for Kyststamvegen, med påkobling til Austevoll ser enno ikkje ut til å vera eit daudt alternativ.