sep 292011
 

Tormund og Maria Fagerbakke er veteranar på ekteskapsfronten.

Til saman er dei 188 år, og er truleg det samanlagt eldste ekteparet i Austevoll. Daglege diskusjonar held framleis liv forholdet til krondiamantane Tormund og Maria Fagerbakke. Les Marsteinens møte med dei i avisa – på papir eller PDF.