sep 302011
 

Tilrådd kolmulekvote for inneverande år er 40 100 tonn. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kjem no med kvoteråd for bestandane makrell, sild, kolmule og taggmakrell for neste år. Her er kolmulerådet auka til 391 000 tonn, skriv imr.no, Havforskningsinstituttets eige heimeside.

– Kvoterådet for kolmule går betydelig opp. Bestanden er fortsatt minkande, men årets berekningar justerer bestanden betydeleg opp sammenlikna med berekningene i fjor, forklarar forsker Asgeir Aglen som er Norges representant i ICES.