okt 062011
 

"Manon" er ferdig med dei kvoteavgrensa fiskeria for i år. Skipper Rolf Vik vonar no på at hestmakrellen skal føre toppåret endå høgare.

Sjølv nesten utan kolmulekvotar, ser 2011 ut til å verta eit av dei beste åra for ringnótflåten nokon gong. Heller ikkje i pelagisk trål klagar dei.