okt 132011
 


Mikkeliva Djupevåg er høgst oppegåande for alderen sin. Trass i at ho har budd i Austevoll i over åtti år, gløymer aldri 104-åringen barndomen på husmannsplassen Torvneset i Austrheim.