okt 272011
 

Havaristen vert slept bort frå farefulle skjer og boar. Foto: Daniel Stenevik/MS "Knester"

«Knester» redda fire sjømenn og skipet deira frå frådande sjø og livsfarlege klipper ved Stad. Les skipper Mons Eivind Troland sin versjon av dei dramatiske minutta, då fire menneskeliv og eit lasteskip hengde i ei trosse gjennom stormen.

  2 Responses to “Redda skip frå forlis”

  1. Eg må berre få gratulera manskap og fartøy med framifrå mot, kløkt og innsats! Det er godt å lesa kor enkelt denne dåden vert fortalt!
    Helsing frå ein heimekjær halv austevolling!
    Magne Rydland

  2. Fantastisk reddingsaksjon Mons Eivind og ditt mannskap,det beviser at Austevoll’s sjøfolk er av dei beste i verden.