nov 032011
 

Opning av Juleutstillinga, Galleri Bekkjarvik. Kl. 18.00
Song ved elevar frå kulturskulen.