nov 102011
 


Sjølv ikkje for austevollreiarar er det daglegdags at to skip vert døypt på ein og same dag. For Tor Østervold og reiarlaget Solvik Offshore var det likevel saka då “Solvik Supplier” og “Troms Artemis” vart døypte ved Hellesøy verft.

Sjå gratulasjonsannonse her.