nov 242011
 

Egersund Net si avdeling på Rabben.

Egersund Net har gjort seg skuldig i sosial dumping. Utanlandske arbeidarar har arbeidd langt utover vanleg arbeidstid utan overtidsgodtgjersle. Les saka på PDF eller papir i dag.