nov 242011
 

Får kanskje etterlengta kollega: Vibeche Storebø

Det kan verta to jordmødrer i Austevoll når Helseføretaket overtek ansvaret for vakt- og fylgjetenesta. Dette er gode nyhende for jordmor Vibeche Storebø.