nov 242011
 

Foto: iStockphoto.com

Framstegspartiet meiner at kommunen kan tena store pengar på å konkurranseutsetta heile pleie- og omsorgssektoren. I dag tek dei idéen sin til formannskapet.