des 012011
 

Silje Sjursen, Sissel Fagerbakke, Marlinn Sæle, Siren Økland og Elin Haugland er damene bak dei nye verksemdene i Sentrumsbygg.

Helse og velvære vil prega andre høgda i Sentrumsbygg framover. I morgon opnar fire nye verksemder i etasjen.