des 012011
 

4. desember:
ADVENTSTREFF – FAMILIEDAG.
Hufthamartunet kl. 13.00 – 17.00.
Aktivitetar for born, bål, grilling, marknad, liten kafe, gløgg, tombola.
Musikkinnslag med kulturskuleelevar. Nissen kjem!
Pris: Kr. 30 for alle over fem år.