feb 032011
 


Austevoll kraftlag har ei relativt høg nettleige. Likevel har kraftlaget sjølve ikkje all verda dei skulle ha sagt for sjølve fastsettinga.