feb 032011
 


Dei har rundt femti fastbuande, eventyrleg natur og seks skuleelevar. Bli med Marsteinen til Den skjønne ø i vest.