des 082011
 


Koselegare arena for juleverkstad og eventyrstund, er vanskeleg å finna. Men råteskadar vitnar om at heller ikkje Hufthamartunet varar evig.