des 082011
 


Det er ikkje mogleg å spara pengar utan at kvaliteten til brukarane vert redusert eller ein skjærer ned på løn og pensjon, meiner lokale tillittsvalde i norsk sjukepleiarforbund, NFS og andre organisasjonar.