feb 032011
 


Marsteinen har i produksjonen av avisa i går klart å gjera ein del feil i saka om Ungdommens kulturmønstring. Ikkje berre er to bilettekstar bytta om, men Elida Waage (biletet) har fått feil i namnet sitt, og det same har Marius-Andre Rabben. Me kan ikkje gjera noko anna enn å be om orsaking.