des 082011
 


For deg som går mellom fyrste- og sjuandeklasse.

Korleis ser din draumeskule ut?
Politikarane i Austevoll diskuterer utvidingar og til og med nybygg av skular i kommunen. Marsteinen lurer på korleis din skuledraum ser ut.
Format er maksimalt A3.

Av dei som kjem på trykk, trekkjer me ut ein vinnar som får ein iPod touch 32GB i premie.
Frist for innsending er TORSDAG 15. DESEMBER.

Send orignalteikning til Marsteinen, Gamle prestagarden, 5392 STOREBØ eller kom innom med teikningen din.