des 092011
 

Ranveig Frøiland døyper ambulansebåten "Rygervakt". Ho er styreleiar i Helse Bergen og tidlegare stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

Austevoll sin nye ambulansebåt vart døypt samstundes som ambulansestasjonen vart formelt opna. Les kort reportasje i avisa på torsdagen.