des 122011
 

Helge André Njåstad delte ut kulturprisen til Ramus Kåre Storebø. Kona Irene Kaland og dotter Hilde Storebø mottok prisen på vegne av hovudpersonen.

Austevoll kommune sin kulturpris 2011 går til Aik si supereldsjel Rasmus Kåre Storebø. I grunngjevinga heitte det av Rasmus Kåre er den fyrste mange tenkjer på når ein skal assosiera ordet eldsjel, og at han har arbeidd dugnad for fotballgruppa utover det som ei normalarbeidsveke ville representert. Prisen vart teke i mot av kona Irene Kaland og dottera Hilde Storebø.

 

  One Response to “Kulturprisen til Rasmus Kåre”

  1. Flott og vellfortjent!