des 122011
 

I dagens kommunestyremøte fekk Framstegspartiet og Senterpartiet fleirtal for budsjettframlegget sitt for 2012 med tilhøyrande økonomiplan. Det betyr mellom anna at det vert bede om å førebua sak om konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstenestene. KrF og Arbeidarpartiet stemte for Høgre sitt budsjettframlegg.