des 152011
 


På nyåret treng ikkje hjartepasientar frå Austevoll lenger dra inn til Krokeidesenteret på fastlandet for oppfylging og trening. Då tek Siren Margrethe Økland ved Livsstilsenteret over gruppa med austevollingar for May Lisbeth Ohnstad på Krokeide.