des 212011
 

"Harvest" er eitt av fartyøya som har hatt eit særs godt fiskeri i 2011. Reiar Inge Møgster tingar snart nytt fartøy.

Trass i at det vert færre båtar i den austevollske ringnòtflåten, stig totalverdiane på fangstane. Det betyr at fleire nybygg kjem på beddinga. Les saka på trykk torsdag.